Pomáháme otevírat nové možnosti ve vzdělávání…

CfME (CZ), s.r.o. je e-learningová a vzdělávací společnost zabývající se rozvojem nových metod a efektivním využíváním technologií ve vzdělávání. Naším cílem je podpora rozvoje lidských zdrojů a lidského potenciálu - svou činností chceme přispět k rozšíření nabídky a ke zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání. Snažíme se inspirovat a motivovat účastníky kurzů a to metodicky propracovaným přístupem a kreativním využitím technologií.

Pro efektivní řízení výuky používáme námi vyvinutý Learning Management System, TrainLMS, jehož modul eCoaching umožňuje tvorbu e-learningových kurzů.

Na webových stránkách najdete informace o nás, našich zkušenostech i o tom, co Vám můžeme nabídnout.

Aktuality

ŠKOLA, KTERÁ DÁVÁ (S)MYSL, vytváříme síť kvalitních škol a třetí jsme otevřeli v září 2018 v Lobochovičkách. Základní škola Heuréka

Ukázky naší práce