Firmy

ČEZ, a. s.

Společnost CfME se podílela na realizaci tvorby vzdělávacích kurzů pro energetickou společnost ČEZ, a. s., která je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy.

Tento výcvikový program určený zaměstnancům společnosti ČEZ, kteří se zabývají lektorskou a instruktorskou činností v oblasti teoretické a praktické přípravy zaměstnanců, byl vyvinut společně s českou vzdělávací a poradenskou společností Image Lab s.r.o., zaměřenou na vzdělávání dospělých ve firmách a organizacích. Společnost Image Lab zajišťovala obsahovou část lekcí a společnost CfME ji zpracovala do e-learningové podoby svého systému pro tvorbu lekcí. E-learningové lekce vytvořené v tomto systému byly poté implementovány do LMS společnosti ČEZ. Tyto lekce se zakládají na praktickém přístupu zaměřeném na použití videolekcí.

www.cez.cz