Firmy

eXtrapreneurship

extrapreneurship.jpg

Výcvikový elearning založený na metodě koučování vznikl s přispěním přední české konzultantské firmy Inventa. Zacílili jsme na střední a vyšší management velkých firem, konkrétně na rozvoj podnikatelského myšlení, manažerských a obchodních dovedností. Účastníci procházeli sekvencemi situací, událostí a vlastních interakcí, jejichž průběh a výsledek aktivně ovlivňovali svými rozhodnutími. Našimi klíčovými zákazníky byly společnosti Český Telecom a Eurotel.