Firmy

Foxconn Česká republika

foxcoon_ukazka.jpg Pro společnost Foxconn, globálního leadera na poli elektroniky a poprodejních služeb, jsme na základě dodaných podkladů vytvořili eCoachingové školicí moduly na téma výroby a provozu v divizi CNSBG. Zaměstnanci kurz absolvovali samostudiem a následným ověřením znalostí. Projekt byl spolufinancován z ESF, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.