Firmy

Krajina záchrancov

krajina_zachrancov_1.png

Rozsáhlý neziskový vzdělávací projekt realizovaný na Slovensku s cílem připravit každého na poskytnutí první pomoci.

Projekt Krajina záchrancov byl realizován díky mezinárodní farmaceutické společnosti Pfizer Luxembourg SARL, o.z., která realizaci zadala poradenské společnosti Seesame, s.r.o. Krajina záchrancov se zaměřuje na ověření teoretických a praktických znalostí při poskytování první pomoci prostřednictvím e-learningových lekcí, a to prostřednictvím praktických kurzů realizovaných po celé Slovenské republice. Úkolem CfME bylo vytvořit 8 e-learningových lekcí první pomoci založených na videoukázkách, které pro projekt také natočilo.

www.prvapomoc.sk