Firmy

SCIO

Společnost SCIO je jednou z předních českých společností, která vyvíjí a poskytuje nástroje pro zkvalitňování a měření výsledků vzdělávání. Se společností SCIO jsme realizovali několik projektů, které zahrnovaly tvorbu rozsáhlého LMS a tvorbu e-learningových kurzů.

Mezi realizované projekty patří např. Pohoda – "Každý se ve škole cítí dobře – klima školy", určená pro žáky a učitele ZŠ, Nautilus – projekt, který nabízí žákům základních a středních škol a jejich učitelům připravený systém kurzů a interaktivních her pro rozvoj kompetencí k učení, Učení na míru – projekt pro učitele ZŠ a SŠ, jehož cílem je seznámení s učebními styly a podpora kompetencí k učení. Internetové kurzy – projekt zaměřený na jednotlivce a jejich přípravu k přijímacím zkouškám a na procvičování učiva.

www.scio.cz