Firmy

Doporučená SW řešení

eCoaching

ecoaching_ukazka.jpg Unikátní vývojový nástroj eCoaching umožňuje vývoj elearningových lekcí online bez nutnosti instalace speciálního softwaru. Většinu úkonů spojených s vývojem a úpravami (tvorba, editace a rozvržení obsahu, dialogy animovaných průvodců, vložení nového objektu či multimédia atd.) zvládne po krátkém zaškolení kdokoliv. Náročnější funkce, jako třeba funkční a animační závislosti a reakce, jsou určeny pro pokročilé designery. I tyto funkce lze ovšem používat bez účasti programátora.

TrainLMS

trainlms_ukazka.jpg Learning Management System neboli nástroj pro správu a řízení elearningových kurzů se zabudovaným eCoachingem a dalšími nástroji pro komunikaci, přidělování a správu licencí, hromadnou registraci, generování statistik apod. Umožňuje individuální i skupinovou práci, přizpůsobení vizuální identitě klienta, obsahuje editor html obsahu, testovací a dotazníkové moduly a řadu dalších prvků.

Architektura systému: Klientskou část tvoří vlastní lekce kurzu (eCoaching), ke kterým se uživatel dostane prostřednictvím serverové části (TrainLMS). Data jsou ukládána na server buď ve formě XML souborů, nebo do databáze systému. Vyvinuté lekce jsou vytvářeny v jazyce HTML5, LMS je založeno na technologii ASP.NET. Pro ukládání dat, správu uživatelských účtů a výsledků slouží software MS SQL Server. Online kurzy je možné exportovat pro použití offline, případně v jiném rozhraní pomocí standardu SCORM.