Firmy

SW Systémy

TrainLMS (Learning Management System)

Unikátní vývojový nástroj společnosti CfME umožňuje vývoj a flexibilní úpravy lekce přímo on-line bez nutnosti instalace speciálního softwaru. Větší část úprav (texty, rozvržení slidu, vložení nového objektu nebo naopak vymazání nepotřebného apod.) zvládne po krátkém zaškolení i neprogramátor (např. autor). Složitější funkce, jako jsou funkční a animační závislosti a posloupnosti, jsou již určeny pro profesionální designery, přesto je možné i tyto funkce upravovat on-line.

Výukové e-learningové lekce v modulu eCoaching, lze snadno vzdáleně editovat a modifikovat pomocí rozhraní postaveného na technologii Adobe® Flash® Builder™ 4 (dříve Adobe Flex® Builder™) a ASP.NET. Část dat kurzu je na serveru uložena v XML souborech, část v databázi. Celý kurz lze vyexportovat tak, aby mohl běžet samostatně z CD-ROM. V takovém případě by však logicky nebylo možné ukládat výsledky uživatelů na serveru poskytovatele, ale pouze na počítači uživatele.

Architektura e-learningového systému se skládá ze serverové a klientské části. Klientskou část tvoří vlastní lekce kurzu, ke kterým se uživatel dostane pomocí systému pro řízení výuky (LMS). Ten je z důvodu snadné obsluhy v našem případě zjednodušen na registraci, ukládání individuálních dat a na jednoduchou statistiku. Lekce kurzu jsou vytvořeny pomocí technologie Adobe® Flash®.

Serverovou část systému tvoří TrainLMS (Learning Management System). Náš systém je postavený na technologii ASP.NET. Pro ukládání dat, správu uživatelských účtů a výsledků slouží technologie MS SQL Server.