Jednotlivci

Úvod

Celoživotní vzdělávání je nedílnou součástí života. Aby bylo dostupné, zábavné a efektivní, vyžaduje individuální přístup a kreativní řešení. Jako dlouholetí partneři škol, vzdělávacích institucí a také firem máme bohaté zkušenosti se vzděláváním jednotlivců, nejen těch školou povinných. Studentům všeho druhu naše podpora usnadňuje přípravu do škol, k přijímacím zkouškám či pohovorům. S rozvojem klíčových kompetencí se u nich rozvíjí zájem o předměty a obory, které jim nebyly blízké, dokud jsme jim je nepředstavili zajímavou a atraktivní formou.