Jednotlivci

Úvod

Celoživotní vzdělávání je důležitou součástí našeho života. Individuální a kreativní přístup pak umožňuje efektivnější, zábavnější a dostupnější vzdělávání pro různé cílové skupiny. Jako dlouholetí partneři škol a dalších vzdělávacích subjektů máme bohaté zkušenosti i se vzděláváním jednotlivců, a to nejen školou povinných žáků. Žákům a studentům všech věkových skupin naopak naše podpora usnadní přípravu do školy i k přijímacím zkouškám a celkově pomůže zlepšit prospěch. Také si prohloubí znalosti v jednotlivých oblastech a spolu s rozvojem jejich klíčových kompetencí se u nich rozvine i zájem o předměty a obory, které jim doposud nebyly blízké, protože jsou jim nyní představeny zajímavou a atraktivní formou.