Jednotlivci

SW Systémy

Škola za školou

Škola za školou je on-line software, který ke své funkčnosti potřebuje pouze základní hardwarové a softwarové vybavení. Samotná práce se ŠzŠ probíhá prostřednictvím internetového prohlížeče.

Jednotlivé moduly (typy cvičení) ve Škole za školou doplňují konkrétní učebnice používané na školách. Rozdělení všech cvičení do jednotlivých kapitol odpovídá těmto učebnicím a usnadňuje tak uživatelům orientaci v nepřeberném množství rozličných cvičení. Většina modulů ve Škole za školou poskytuje uživateli zpětnou vazbu. Systém si pamatuje veškerou jeho činnost, poskytuje mu vyhodnocení a umožňuje mu sledovat pokroky v učení. Kromě toho je Škola za školou také komunikačním prostředím mezi žákem a učitelem, kterému poskytuje přehled o činnosti a úspěšnosti práce žáků.

Software je postaven na technologii Microsoft ASP a ASP.net. K ukládání dat je použita databáze MS SQL Server.