Muzeum

Úvod

S muzei spolupracujeme na projektech, které posilují jejich vzdělávací roli a otevřenost – ať už vůči školám, nebo veřejnosti. Pomáháme vytvářet programy, aktivity, hry a expozice, které návštěvníky „vtáhnou do hry“, zprostředkují jim atraktivní zážitek a současně i nenásilným způsobem přispějí k jejich neformálnímu poučení, poznání a porozumění. Propagujeme podnětné expozice, které reagují na různorodé potřeby návštěvníků, jejich osobité způsoby vnímání, poznávání a učení. Expozice, které je zároveň budou bavit.