Muzeum

Úvod

Muzea a další obdobné instituce jsou místa, která mají veliký vzdělávací potenciál, my jim pomáháme ho naplno využívat.

S muzei spolupracujeme na projektech, které posilují jejich vzdělávací roli a otevřenost – ať už vůči školám, nebo veřejnosti. Pomáháme vytvářet programy, aktivity, hry a expozice, které návštěvníky „vtáhnou do hry“, zprostředkují jim atraktivní zážitek a současně i nenásilným způsobem přispějí k jejich neformálnímu poučení, poznání a porozumění.

Propagujeme podnětné expozice, které reflektují fakt, že každý návštěvník má jiný způsob vnímání, poznávání a učení. A které nás samotné baví.