Muzeum

Heureka!

heureka!.png

HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit v přírodovědných předmětech na základních školách s cílem inspirovat a motivovat žáky k vědeckému uvažování. Tzn. představit atraktivní tvář vědy a její vazbu na každodenní život, připomenout, proč stojí za to mít oči dokořán, a přitom zaměřit pozornost na výuku biologie, geologie a příbuzných oborů. Projekt realizovalo Národní muzeum, Pedagogická fakulta UK, pilotní školy a CfME, které připravilo e-learningový portál využívající možnosti TrainLMS. Jeho součástí byla také badatelská hra, ve které žáci řešili zapeklité vědecké úkoly a záhady.