Muzeum

Moderní Muzeum

Ve spolupráci se Slovenským národním muzeem jsme připravili e-learningový kurz pro muzejní pracovníky. Kurz vznikl v rámci projektu „Moderné múzeum: Vzdelávacie programy pre 3. tisícročie“, jehož cílem bylo zvýšit kvalifikaci pracovníků muzea prostřednictvím kurzů a školení v oblasti řízení lidských zdrojů, kulturního managementu, práce s veřejností a anglického jazyka pro mezinárodní spolupráci.