Muzeum

Objevy čekají na Tebe

cgs_objevy_ukazka.jpg V tomto projektu jsme v letech 2012-2013 rozvíjeli zájem studentů o výzkum v oblasti přírodních věd. Na pilotních školách byly otevřeny přírodovědecké kluby podpořené odbornými metodickými materiály. Dále proběhly exkurze žáků na výzkumná pracoviště České geologické služby a výzkumné lokality. Popularizaci zajistily dny otevřených dveří na pracovištích hlavního realizátora projektu, České geologické služby, dokumentární filmy a internetový portál Svět geologie. Spolu s námi se zapojilo také Národní Muzeum a Erudis, o.p.s.