Muzeum

Nabízíme

  • Pomoc s přípravou vzdělávací koncepce muzea – rozvoj spolupráce se školami, veřejností.
  • Vzdělávání muzejních pracovníků v oblasti muzejní pedagogiky.
  • Přípravu atraktivních vzdělávacích materiálů (pracovních listů, metodik, webu, on-line nástrojů) pro návštěvníky muzeí.
  • Zajištění efektivního využití moderních technologií ve výstavě (např. tvorbu interaktivních her na dotykových obrazovkách), tvorbu koncepce využití multimédií v expozicích.
  • Tvorbu dalších interaktivních prvků.
  • Komplexní vzdělávací projekty pro školy, které je možné realizovat v muzeu - např. projekt Krajina za školou zaměřený na regionální historii.
  • Pomoc se zajištěním finančních prostředků na realizaci výše uvedených aktivit (pomůžeme vám nalézt vhodný zdroj financování, zpracovat projektový záměr reagující na vaše potřeby i vlastní žádost). Konzultaci a zpracování projektové žádosti nabízíme našim partnerům ZDARMA.