Muzeum

Nabízíme

  • Pomoc s přípravou vzdělávací koncepce muzea – rozvoj spolupráce se školami, veřejností.
  • Vzdělávání muzejních pracovníků v oblasti muzejní pedagogiky.
  • Přípravu atraktivních vzdělávacích materiálů (pracovních listů, metodik, webů, online nástrojů).
  • Tvorbu interaktivních prvků a elearningu pro expozici.
  • Zajištění koncepčního využití moderních technologií ve výstavě (např. zapojení her na dotykových obrazovkách).
  • Komplexní vzdělávací projekty pro školy, které je možné realizovat v muzeu.
  • Pomoc se zajištěním finančních prostředků na realizaci výše uvedených aktivit (pomůžeme vám nalézt vhodný zdroj financování, zpracovat projektový záměr reagující na vaše potřeby i vlastní žádost). Konzultaci a zpracování projektové žádosti našim partnerům nabízíme zdarma.