Muzeum

Realizované projekty

Ve spolupráci s muzei jsme realizovali (realizujeme) mimo jiné tyto vzdělávací projekty:

Krajina za školou

krajina-za-skolou.jpg Několikrát oceněný projekt zaměřený na regionální historii, při kterém se účastníci přirozeně naučí pracovat s moderními technologiemi a využívat různé zdroje informací (nejen) v muzeu. Projekt realizovalo několik neziskových organizací – mimo jiné Sdružení TEREZA a o.s. Antikomplex.

http://www.krajinazaskolou.cz

Vzduchoplavec Kráčmera

kracmera.jpg Televizní pořad a vzdělávací projekt volně navazující na Krajinu za školou, v rámci projektu školy vytváří dokument o svém regionu. S realizátorem projektu spolupracujeme na tvorbě vzdělávacího kurzu pro školy. Dokument je motivovaný příběhem Františka Kráčmery, jehož uchvátil deník jeho pradědy, který v balónu procestoval naši vlast. Františka velmi zajímalo, jak nyní vypadají místa, která navštívil jeho praděd, a tak se vydal v balónu po jeho stopách.

http://www.kracmera.cz

Příbeh planety Země

planeta-zeme.jpg S Národním muzeem ČR jsme spolupracovali na velmi úspěšném vzdělávacím projektu pro 2. stupeň ZŠ "Příběh planety Země", který byl doprovodným programem ke stejnojmenné výstavě v muzeu. Ve spolupráci s Národním muzeem jsme vytvořili metodické materiály, výukové programy a zejména 10 interaktivních obrazovek, které byly jedním z největších lákadel výstavy. K projektu vznikl také e-learningový kurz jako netradiční doplněk pro výuku geologie.
Díky tomuto projektu mělo 11 škol ze Středočeského kraje možnost podívat se na geologii „jinýma očima“. Zjistily, že geologie není nezáživná „věda o kamenech“, ale nesmírně zajímavý vědní obor, stále plný tajemství a překvapení, který ovlivňuje náš každodenní život. Žákům i pedagogům se interaktivní cesta za tajemstvími, která skrývá naše modrá planeta, velmi líbila.

http://www.pribehplanetyzeme.cz

Moderní muzeum

Ve spolupráci se Slovenským národním muzeem jsme připravili e-learningový kurz pro muzejní pracovníky. Kurz vznikl v rámci projektu „Moderní muzeum – vzdělávání pro 3. tisíciletí“, jehož cílem bylo zvýšit kvalifikaci pracovníků muzea prostřednictvím kurzů a školení v oblasti řízení lidských zdrojů, kulturního managementu, práce s veřejností a anglického jazyka pro mezinárodní spolupráci.

Televizní pořady – Případy detektiva Packala, Za školu!

zaskolu.jpg V rámci televizních pořadů, na kterých jsme pracovali (nebo pracujeme), jsme navštívili desítky muzeí a dalších institucí v ČR. I vaše muzeum se může stát dějištěm zajímavých vzdělávacích soutěží a představit se tak nejen školám, ale i široké veřejnosti.

http://www.zaskolu.sk