Muzeum

Doporučená SW řešení

Rozšířená realita

cgs_vkv_ar_druhohory_ukazka.jpg Rozšířená realita (AR) umožňuje funkční propojení specifického místa, objektu či exponátu a virtuální informace (textu, videa či animace) prostřednictvím QR kódů či GPS souřadnic. Tak jsme například vytvořili mobilní aplikaci, která proměnila konkrétní přírodní lokalitu v Praze Vypichu v křídové moře s animovaným hlavonožcem, navrženým pracovníky České geologické služby.

eCoaching

ecoaching_ukazka.jpg Unikátní autorský nástroj eCoaching umožňuje vývoj elearningových prezentací bez nutnosti instalace speciálního softwaru. Úkony spojené s vývojem a úpravami obsahu zvládne po krátkém zaškolení kdokoliv. Náročnější funkce, jako třeba funkční a animační závislosti a reakce, jsou určeny pro pokročilé tvůrce, které rádi zaškolíme.

TrainLMS

trainlms_ukazka.jpg Learning Management System neboli nástroj pro správu a řízení elearningových kurzů se zabudovaným eCoachingem a dalšími nástroji pro komunikaci, přidělování a správu licencí, hromadnou registraci, generování statistik apod. Umožňuje individuální i skupinovou práci, obsahuje editor html obsahu, testovací a dotazníkové moduly aj.