Neziskovky

Úvod

Oceňujeme práci neziskových organizací a jsme přesvědčeni o velkém významu a přínosu neziskového sektoru pro rozvoj občanské společnosti. Spolupráce s neziskovými organizacemi je pro nás zajímavá a obohacující. Důkazem úspěchu tohoto partnerství je řada úspěšných projektů, které jsme realizovali. Společně jsme dali vzniknout řadě atraktivních a inovativních vzdělávacích výstupů, které umožnily efektivnější, zábavnější a dostupnější vzdělávání pro různé cílové skupiny.