Neziskovky

Úvod

Oceňujeme práci neziskových organizací a jsme přesvědčeni o velkém významu a přínosu neziskového sektoru pro rozvoj občanské společnosti. Spolupráce s neziskovými organizacemi je pro nás zajímavá a obohacující, zároveň neziskovým organizacím můžeme nabídnout naše dlouholeté zkušenosti. Důkazem úspěchu tohoto partnerství je řada úspěšných projektů, které jsme ve spolupráci s neziskovými organizacemi realizovali. Společně jsme vytvořili atraktivní a inovativní vzdělávací produkty, které umožnily efektivnější, zábavnější a dostupnější vzdělávání pro různé cílové skupiny.