Neziskovky

ABECEDA, o.s.

abeceda_zaci.jpg Projekt Čtenářská gramotnost a projektové vyučování, realizovaný občanským sdružením ABECEDA, je financovaný z fondů Evropské unie. Je zaměřen na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti a výstupy projektu, výuková CD, jsou určeny jak pro učitele, tak i pro žáky 1. a 2. stupně základních škol. Obsahem výukových CD pro učitele jsou témata “Čtenářství a čtenářská gramotnost”, “Čtenářská gramotnost a mediální výchova” a “Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní”. Při tvorbě výukových materiálů pro žáky s názvem “Hraj si, čti a piš – pomůže ti myš” byl použit náš e-learningový systém. (content management system).

www.ctenarska-gramotnost.cz