Neziskovky

Hraj o Zemi

Hraj o zemi!

Tvořivý projekt pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií, ve kterém poznávali své prostředí optikou internetu, při prezenční výuce ve škole a také v ekocentru. Odstartovali jsme v září 2011 multimediální hrou, která formou detektivních příběhů přiblížila témata ochrany životního prostředí (vodu, energie, dopravu, jídlo, bydlení, životní styl, životní cyklus výrobků, technologie, média a turismus) a dopadů lidské činnosti.