Neziskovky

KOMUNITA - PROTI NUDĚ IMUNITA

Společně s našimi partnery, sdružením Antikomplex a Nadací VIA, realizujeme mediální kampaň vedoucí k rozšíření povědomí o přínosech dobrovolnictví pro jednotlivce i místní komunity. Cílem projektu je tedy podpora dobrovolnictví a komunitní rozvoj.

Právě se natáčí televizní dokumenty, které mapují zapojování dobrovolníků na místní úrovni. Tento seriál bude odvysílán v České televizi pod názvem ZAPOJME.SE - příběhy dárců času.

Naším úkolem v projektu je zejména tvorba vzdělávacího internetového portálu, na kterém bude mimo jiné zpracováno 7 interaktivních e-learningových lekcí, které budou obsahovat cca 170 výukových slidů na různá témata. Témata e-learningu jsou například dobrovolnictví,  spolkový život, problematika komunitního a projektového plánování, ale například i to, jak využít média, či kde a jak hledat zdroje
k financování projektů.

Aktuálně jsou k dispozici e-learningy Mám nápad! a Plánujme spolu.

Najdete je zde: www.zapojme.se

V rámci projektu proběhne 12 workshopů v různých krajských městech na různá témata, které povedou odborní lektoři.

Nejbližší bezplatný workshop se koná 25.3.2013 v Ostravě na téma komunitního plánování s lektorkou Helen Lenda.

15.4.2013 se koná workshop v Hradci Králové. Tématem je komunitní plánování. Lektorovat bude Kateřina Bláhová z Nadace VIA.

Další workshop se bude konat 16.4. 2013 v Jihlavě a to na téma aktivního občanství. Lektorovat bude Martin Skalský a Vendula Zahumenská, oba ze sdružení Arnika.

V případě zájmu pište na mtuha@cfme.net nebo se zaregistrujte na http://www.zapojme.se/workshop/default.aspx

 

Projekt Komunita – proti nudě imunita je financován z ESF prostřednictvím OP VK a ze státního rozpočtu ČR.

 

logolink_komunita_zmenšená.jpg