Neziskovky

Jsme lidé jedné země

jsme-lide-jedne-zeme.jpg V rámci realizace tohoto projektu pro základní školy jsme vytvořili komplexní portál pro tvorbu studentských a učitelských projektů a sloužící zároveň i k výměně informací mezi učiteli na zapojených školách a realizátorem projektu, a e-learningové lekce a hry pro žáky i pedagogické pracovníky. Projekt inovativními metodami přispívá k prevenci rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy a vzdělávání.

http://www.lidejednezeme.cz