Neziskovky

Nabízíme

  • Pomoc s přípravou vzdělávacích projektů (projektových záměrů).
  • Navržení a realizaci vzdělávacích produktů s využitím moderních technologií (multimediální hry, on-line simulační hry a cvičení, vzdělávací portály, content management systémy, e-learningové kurzy a další) v různých oborech.
  • Pomoc s vytvářením inovativních vzdělávacích materiálů – metodická podpora, podpora využití moderních technologií.
  • Komplexní vzdělávací projekty určené pro neziskové organizace (např. projekt Krajina za školou).
  • Pomoc se zajištěním finančních prostředků na realizaci výše uvedených aktivit (pomůžeme vám nalézt vhodný zdroj financování, zpracovat projektový záměr reagující na vaše potřeby i sepsat vlastní žádost). Konzultaci a zpracování projektové žádosti nabízíme našim partnerům ZDARMA.