Neziskovky

Nabízíme

  • Pomoc s přípravou neziskových vzdělávacích projektů a projektových záměrů.
  • Návrh a realizaci vzdělávacích aplikací s využitím moderních technologií (multimediální hry, simulační hry a cvičení, vzdělávací portály, elearningové kurzy a další).
  • Pomoc s vytvářením inovativních vzdělávacích materiálů – metodická podpora a využití moderních technologií.
  • Pomoc se zajištěním finančních prostředků na realizaci výše uvedených aktivit (pomůžeme vám nalézt vhodný zdroj financování, zpracovat projektový záměr reagující na vaše potřeby i sepsat vlastní žádost); konzultaci a zpracování projektové žádosti nabízíme našim partnerům zdarma.