Neziskovky

Projekt 3V – Vědě a výzkumu vstříc

project3v.jpg V projektu z let 2009-2011 jsme usilovali o rozvoj vědeckých forem práce na středních školách, podporovali zájem studentů o přírodovědné předměty a přibližovali vědecký způsob uvažování založený na předpokladech a faktech. Cílem těchto aktivit bylo zvýšení atraktivity vědeckých kariér pro mladou generaci. CfME vytvořilo interaktivní elearningový kurz (na téma vědecký postup, pedologie a koloběh uhlíku) a portál pro tvorbu studentských projektů (CMS).