Neziskovky

Realizované projekty

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi jsme realizovali (realizujeme) mimo jiné tyto vzdělávací projekty:

Krajina za školou

krajina-za-skolou.jpg Několikrát oceněný projekt zaměřený na regionální historii, při kterém se účastníci přirozeně naučí pracovat s moderními technologiemi a využívat různé zdroje informací (nejen) v muzeu. Projekt realizovalo několik neziskových organizací – mimo jiné Sdružení TEREZA a o.s. Antikomplex.

http://www.krajinazaskolou.cz

Vzduchoplavec Kráčmera (realizuje o.s. Antikomplex)

kracmera.jpg Televizní pořad a vzdělávací projekt volně navazující na Krajinu za školou, v rámci projektu školy vytváří dokument o svém regionu. S realizátorem projektu spolupracujeme na tvorbě vzdělávacího kurzu pro školy. Dokument je motivovaný příběhem Františka Kráčmery, jehož uchvátil deník jeho pradědy, který v balónu procestoval naši vlast. Františka velmi zajímalo, jak nyní vypadají místa, která navštívil jeho praděd, a tak se vydal v balónu po jeho stopách.

http://www.kracmera.cz

Vědě a výzkumu vstříc (realizuje Sdružení TEREZA)

project3v.jpg
Hlavním cílem projektu je přispět k rozvoji vědeckých forem práce na středních školách, podpořit zájem o přírodovědné předměty a přispět k vědeckému způsobu uvažování, založenému na předpokladech a faktech, a zvýšit tak atraktivitu vědeckých kariér pro mladou generaci. Pro projekt jsme vytvořili interaktivní e-learningový kurz (zabývající se vědeckými postupy, pedologií a koloběhem uhlíku) a portál pro tvorbu studentských projektů (content management system).

www.projekt3v.cz

Jsme lidé jedné Země (realizuje Organizace na pomoc uprchlíkům)

jsme-lide-jedne-zeme.jpg V rámci realizace tohoto projektu pro základní školy jsme vytvořili komplexní portál pro tvorbu studentských a učitelských projektů a sloužící zároveň i k výměně informací mezi učiteli na zapojených školách a realizátorem projektu, a e-learningové lekce a hry pro žáky i pedagogické pracovníky. Projekt inovativními metodami přispívá k prevenci rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy a vzdělávání.

http://www.lidejednezeme.cz

Projektové vyučování (Erudis, o.p.s.)

projektove-vyucovani.jpg Náplní projektu byl rozsáhlý e-learningový cyklus (kombinovaný s klasickými workshopy zadavatele a jeho partnera) určený k nabytí kompetencí v oblasti přípravy a realizace vyučovacích projektů. Námi vytvořený e-learningový kurz klade velký důraz na interaktivitu, praktické procvičení a na praktické výstupy.

http://www.projektovevyucovani.cz

Rovnaká šanca - Očami žiakov – antidiskriminační projekt

ocami-ziakov.jpg Rozsáhlý antidiskriminační projekt zaměřený na spolupráci a vzájemné poznání mezi většinovou společností a Romy na 40 slovenských školách. Realizováno ve spolupráci CfME CZ a CfME SK. Zpracovali jsme metodiku projektu, realizovali školení na školách a zajistili kompletní technologickou podporu projektu včetně CMS a e-learningu.

http://www.ocamiziakov.sk

Minimalizace odpadů (Ekodomov)

Ve spolupráci s Ekodomovem jsme vytvořili e-learningový cyklus určený pro pracovníky obcí ve Středočeském kraji. Kurz obsahuje různorodé pohledy na problematiku odpadů (plánování, komunální marketing, Místní agenda 21, systémy svozu, GIS atd.). E-learning je koncipován jako podpora klasických tréninků a školení.

Voda v krajině (Živice, Veolia SK)

voda-v-krajine.jpg Projekt je zaměřený na environmentální výchovu – konkrétně na vodu ve všech podobách a její jedinečnost. V rámci projektu jsme vytvořili e-learningový kurz, web a content management system pro tvorbu žákovských projektů.

http://www.vodavkrajine.sk