Neziskovky

Psychologie jinak

psychologie_jinak_1.jpg Projekt „Psychologie jinak“ je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních zdravotnických škol. Mezi cíle projektu patří: zvýšit kvalifikaci a profesní rozvoj pedagogů a vytvořit komplexní vzdělávací program pro další vzdělávání učitelů psychologie na středních školách. Projekt realizuje obecně prospěšná společnost Erudis společně s CfME, které má na starosti zpracování lekcí do e-learningové podoby svého systému pro tvorbu lekcí.

http://www.psychologiejinak.cz