Neziskovky

SW Systémy

Krajina za školou

Content Management System, který umožňuje vytváření projektů v jednoduchém a moderním prostředí, může se jednat o kombinace textu, fotografií a mluveného slova (hudby) – srovnání konkrétního tématu v různých zemích (forma prezentace, obrázková aplikace, „prolínačky“ – prolínání dvou i více fotografií apod.) Systém dále umožňuje přiřazování skupin uživatelů k práci na jednotlivých projektech s různými oprávněními.

Systém využívá technologii Microsoft ASP.net a data jsou uložena v databázi MS SQL Server.

Součástí portálu Krajina za školou je i e-learningový kurz, který je založen na 16 různých interaktivních hrách vyvinutých speciálně pro potřeby projektu Krajina za školou. Mezi nimi je např. pexeso s dvojicemi fotografií (starou a novou), originální puzzle, při kterém dochází k „rekonstrukci“ staré budovy, či interaktivní rozpoznávání chyb na snímcích.

 

E-coaching a Learning Management System

Unikátní vývojový nástroj společnosti CfME umožňuje vývoj a flexibilní úpravy lekce přímo on-line bez nutnosti instalace speciálního softwaru. Větší část úprav (texty, rozvržení slidu, vložení nového objektu nebo naopak vymazání nepotřebného apod.) zvládne po krátkém zaškolení i neprogramátor (např. autor). Složitější funkce, jako jsou funkční a animační závislosti a posloupnosti, jsou již určeny pro profesionální designery, přesto je možné i tyto funkce upravovat on-line.

Výukové lekce lze snadno vzdáleně editovat a modifikovat pomocí rozhraní postaveného na technologii Adobe® Flash® Builder™ 4 (dříve Adobe Flex® Builder™) a ASP.NET. Část dat kurzu je na serveru uložena v XML souborech, část v databázi. Celý kurz lze vyexportovat tak, aby mohl běžet samostatně z CD-ROM. V takovém případě by však logicky nebylo možné ukládat výsledky uživatelů na serveru poskytovatele, ale pouze na počítači uživatele.

Architektura e-learningového systému se skládá ze serverové a klientské části. Klientskou část tvoří vlastní lekce kurzu, ke kterým se uživatel dostane pomocí systému pro řízení výuky (LMS). Ten je z důvodu snadné obsluhy v našem případě zjednodušen na registraci, ukládání individuálních dat a na jednoduchou statistiku. Lekce kurzu jsou vytvořeny pomocí technologie Adobe® Flash®.

Serverovou část systému tvoří Learning Management System. Náš systém je postavený na technologii ASP.NET. Pro ukládání dat, správu uživatelských účtů a výsledků slouží technologie MS SQL Server.