Neziskovky

Doporučená SW řešení

Content Management System

krajina-za-skolou.jpg Tento systém jsme vyvinuli pro účely projektu Krajina za školou tak, aby umožňoval vytváření projektů v jednoduchém a moderním prostředí. Může se jednat o kombinace textu, fotografií a mluveného slova – srovnání konkrétního tématu v různých zemích (prezentace, obrázkové aplikace, prolínání dvou i více fotografií apod.) Samozřejmostí je přiřazování skupin uživatelů k projektům či nastavení míry oprávnění.

eCoaching

ecoaching_ukazka.jpg Unikátní autorský nástroj eCoaching umožňuje vývoj elearningových lekcí online bez nutnosti instalace speciálního softwaru. Většinu úkonů spojených s vývojem a úpravami (tvorba, editace a rozvržení obsahu, dialogy animovaných průvodců, vložení nového objektu či multimédia atd.) zvládne po krátkém zaškolení kdokoliv. Náročnější funkce, jako třeba funkční a animační závislosti a reakce, jsou určeny pro pokročilé designery. I tyto funkce lze ovšem používat online bez účasti programátora.