Centre for Modern Education

O CfME

Jsme elearningová a vzdělávací společnost zabývající se rozvojem nových metod a efektivním využíváním technologií ve vzdělávání.

  • Podporujeme rozvoj lidských zdrojů a lidského potenciálu.
  • Přispíváme k rozšíření nabídky, zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání.
  • Nabízíme inovace ve výuce založené na využití moderních informačních technologií.
  • Vycházíme z dlouhodobé zkušenosti práce s cílovou skupinou v řadě vzdělávacích projektů ve spolupráci s předními českými i zahraničními vzdělávacími institucemi.
  • Máme rozsáhlé zkušenosti zejména s tvorbou inovativních elearningových kurzů. Naše kurzy vždy poznáte – vyznačují se promyšlenou metodikou, učební strategií a detailní technickou propracovaností. Při tvorbě reflektujeme individuální potřeby našich klientů. Díky tomu jsou kurzy šity na míru svým uživatelům a každý je svým způsobem jedinečný.
  • Podílíme se však i na řadě dalších vzdělávacích aktivit a projektů – a to včetně zajištění financování projektových záměrů.
  • Mezi naše partnery patří neziskové organizace (Sdružení TEREZA, Antikomplex, Ekodomov aj.), muzea (Národním muzeum, Slovenské národní muzeum, Národní technické muzeum, Muzeum města Prahy aj.) a další instituce - např. Česká televize.

 

Náš přístup

Téměř dvacet let se zabýváme vývojem kvalitních a inovativních projektů, programů a elearningových kurzů. Jaká jsou naše hlavní specifika?

1. Víme nejen jak na to, ale i co chceme uživateli předat
Hra, elearningová lekce nebo aktivita má primárně bavit, ale má také mít svůj smysl a cíl. Uživatelé se pří ní učí – ať už nové informace, nebo rozvíjí své dovednosti či kompetence. Od jiných společností se lišíme propracovaným metodickým přístupem.

2. Hry a lekce neděláme sami pro sebe, i když je děláme tak, aby bavily i nás
Ať jde o grafiku, texty, nebo typ a náročnost úkolu – vždy se na ně díváme očima uživatele – ať už se jedná o prvňáčka, nebo manažera velké společnosti. O svých kurzech (případně lekcích a hrách) přemýšlíme, testujeme je, mluvíme s uživateli – každý uživatel je pro nás cílový.

3. Jdeme s dobou
Naši vývojáři zdokonalují používané technologie tak, abychom mohli využít všech možností, které se dnes nabízí. Sledují a aplikují trendy „ze světa IT“, přinášejí vlastní inovativní impulzy. Ať už se promítnou do podoby virtuálních laboratoří, interaktivních videí či rozšířené reality.

4. ...nejen technologiemi živ je člověk
Ačkoliv nás naše zkušenosti řadí mezi firmy se špičkovými znalostmi v oblasti využívání ICT, tvorbě online aplikací, her a elearningu, propojujeme naše výstupy s „fyzickým světem“. Rádi používáme moderní technologie pro zvýšení motivace uživatelů zapojit se do života okolo sebe.

5. Chceme lidi motivovat a inspirovat
Cílem našich aktivit je ukázat nové možnosti, motivovat uživatele k dalšímu poznávání a inspirovat je k dalšímu učení. Nechceme je zahltit, manipulovat nebo jim předkládat jednoznačné závěry.

6. Máme kde čerpat
Od doby, kdy naše společnost vznikla, jsme realizovali desítky velkých projektů včetně těch mezinárodních. Spolupracovali jsme se stovkami škol, neziskových organizací i dalších institucí.

7. Profesionální technické řešení
Vždy se snažíme o nejlepší možné technické řešení. Optimalizujeme všechny použité metody a technologie tak, aby byly pro uživatele co nejpříznivější. Samozřejmostí je kontinuální uživatelská podpora.

8. Pestrý tým, pestré zkušenosti
V našem týmu máme skvělé programátory, metodiky i lidi s rozsáhlými zkušenostmi s řízením projektů v oblasti vzdělávání a praktickou realizací akcí pro děti a mládež. Tento jedinečný mix nám umožňuje věci „namíchat“ tak, aby byly profesionální a promyšlené po všech stránkách.

9. Víc hlav víc ví
Vytváření pevných partnerských vazeb je základem naší práce. Jsme aktivním partnerem při realizaci projektů na národní i mezinárodní úrovni.

Kombinace těchto kompetencí spolu se zkušenostmi z českých i zahraničních projektů nám umožňují přinášet našim zákazníkům a partnerům neotřelá a inspirující řešení.