Centre for Modern Education

O CfME

 

CfME (CZ), s.r.o. je e-learningová a vzdělávací společnost zabývající se rozvojem nových metod a efektivním využíváním technologií ve vzdělávání.

  • Naším cílem je podpora rozvoje lidských zdrojů a lidského potenciálu - svou činností chceme přispět k rozšíření nabídky a ke zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání.
  • Nabízíme inovace ve výuce založené zejména na využití moderních informačních technologií.
  • Naše řešení vychází z dlouhodobé zkušenosti práce s cílovou skupinou v řadě vzdělávacích projektů ve spolupráci s předními českými i zahraničními vzdělávacími institucemi.
  • Máme rozsáhlé zkušenosti zejména s tvorbou inovativních e-learningových kurzů. Naše kurzy vždy poznáte – vyznačují se promyšlenou metodikou, učební strategií a detailní technickou propracovaností. Při tvorbě vždy vycházíme z individuálních potřeb našich klientů. Díky tomu jsou kurzy šity na míru svým uživatelům a každý z našich produktů je svým způsobem jedinečný, má vlastní charakter a osobitost.
  • Podílíme se však i na řadě dalších vzdělávacích aktivit a projektů – a to včetně zajištění financování projektových záměrů.
  • V současné době spolupracuje na tvorbě a realizaci vzdělávacích projektů se stovkami škol. Dále mezi naše partnery patří neziskové organizace (mimo jiné Sdružení TEREZA, Antikomplex, Ekodomov), muzea (Národním muzeum ČR, Slovenské národní muzeum) a další organizace - např. Česká televize.

illu-apples.jpg

Náš přístup

Téměř deset let se zabýváme vývojem kvalitních a inovativních projektů, programů a elearningových kurzů při kterých efektivně využíváme digitální technologie.

K projektům máme jedinečný komplexní přístup, který se opírá o zkušenosti z úspěšných projektů.

Jaká jsou naše hlavní specifika, kterými se odlišujeme od jiných společností?

1. Víme nejen jak na to, ale i co chceme uživateli předat.
Hra, elearningová lekce nebo aktivita má primárně bavit, ale má také mít svůj smysl a cíl. Uživatelé se pří ní učí – ať už nové informace, nebo rozvíjí své dovednosti či kompetence. Od jiných společností se lišíme právě propracovaným metodickým přístupem.

2. Hry a lekce neděláme sami pro sebe. I když je děláme tak, aby bavili i nás...:-)
Hry a naše lekce se snažíme vždy připravit tak, aby odrážely zájmy a potřeby cílové skupiny. Ať jde o grafiku, texty, nebo typ a náročnost úkolu – vždy se na ně díváme očima uživatele – ať už se jedná o prvňáčka, nebo manažera velké společnosti. O svých kurzech (případně lekcích a hrách) přemýšlíme, testujeme je, mluvíme s uživateli – každý uživatel je pro nás jedinečný.

3. Jdeme s dobou.
Tým našich programátorů se snaží neustále vylepšovat používané technologie tak, abychom využívali všech dostupných možností, které se dnes nabízí. Pravidelně se účastní konferencí o novinkách „ve světě IT“ a přenášejí je do praxe, přicházejí s vlastními inovativními projekty.

4. ..ale nejen technologiemi živ je člověk.
Ačkoliv nás naše zkušenosti řadí mezi firmy se špičkovými znalostmi v oblasti využívání ICT, tvorbě online aplikací, her a elearningu, kreativně propojujeme naše výstupy s „okolním světem“. Rádi používáme moderní technologie pro zvýšení motivace uživatelů zapojit se do života okolo sebe.

5. Chceme lidi motivovat a inspirovat.
Cílem našich aktivit je ukázat nové možnosti, motivovat uživatele k dalšímu poznávání a inspirovat je k dalšímu učení. Nechceme je zahltit, ani přesvědčovat a předkládat jim jednoznačné argumenty.

6. Máme kde čerpat
Od doby, kdy naše společnost vznikla, jsme realizovali desítky projektů včetně mezinárodních. Téměř deset let spolupracujeme se stovkami škol, neziskových organizací i dalších institucí.

7. Profesionální technické řešení
Vždy se snažíme o nejlepší možné technické řešení. Optimalizujeme všechny použité metody a technologie tak, aby byli pro uživatele co nejpříznivější. Samozřejmostí je kontinuální uživatelská podpora.

8. Pestrý tým, pestré zkušenosti
V našem týmu máme špičkové programátory, metodiky i lidi s rozsáhlými zkušenostmi s řízením projektů v oblasti vzdělávání a praktickou realizací akcí pro děti a mládež. Tato jedinečná kombinace nám umožňuje výsledný výstup „namíchat“ tak, aby byl profesionální a promyšlený po všech stránkách.

9. Více hlav více ví…
Vytváření pevných partnerských vazeb je základem naší práce. Jsme aktivním partnerem při realizaci projektů na národní i mezinárodní úrovni.

Kombinace těchto kompetencí spolu se zkušenostmi z českých i zahraničních projektů nám umožňují přinášet našim zákazníkům a partnerům neotřelá a inspirující řešení.