Centre for Modern Education

Historie společnosti

U zrodu společnosti Centre for Modern Education stáli v roce 2002 Jan Kala (zakladatel a někdejší generální ředitel Expandia Banky, dnešní eBanky) a RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. (zakladatel Prvního obnoveného reálného gymnázia, společností Scio, o.p.s., www.scio.cz a University and School Publishing).

Záměrem zakladatelů bylo vytvořit komplexní online elearningovou vzdělávací službu Škola za školou, která by základním a středním školám v celorepublikovém měřítku poskytovala možnost využít informační a komunikační technologie ve výuce. V té době byla v České republice aplikace těchto vzdělávacích metod v počátcích. Naše společnost se stala jedním z průkopníků elearningu pro školy.

image6.jpg

V roce 2004 se naše aktivity významně rozšířily. Díky spojení s přední českou poradenskou firmou Inventa jsme úspěšně vstoupili na pole firemního elearningu. První společný produkt, kterým byl výcvikový kurz eXtrapreneurship zaměřený na rozvoj podnikatelského myšlení a manažerských schopností, se stal vysoce oceňovaným produktem v oblasti elearningu pro firmy.

Dynamický rozvoj naší společnosti vyústil v roce 2005 v rozšíření firemních aktivit na evropskou úroveň. Postupně jsme začali působit v 7 evropských zemích. Kromě vývoje vlastních elearningových produktů se zapojujeme do národních i celoevropských projektů zaměřených zejména na využití ICT v různých oborech lidské činnosti (školní a firemní vzdělávání, podpora osobního rozvoje, podpora celoživotního učení apod.) a na nové metody ve vzdělávání. Ve většině těchto projektů plníme roli technologického partnera.

Naše aktivity se postupně rozšířily za úzce vymezený rámec online vzdělávání k obecněji a specifičtěji pojatým projektům, od dobrovolnických aktivit přes televizní pořady až k vlastnímu projektu na poli základního školství...