Pomáhame vytvárať nové možnosti vo vzdelávaní...

CfME je e-learningová a vzdelávacia spoločnosť zaoberajúca sa rozvojom nových metód a efektívnym využívaním technológií vo vzdelávaní. Naším cieľom je podpora rozvoja ľudských zdrojov a ľudského potenciálu - svojou činnosťou chceme prispieť k rozšíreniu ponuky a zvýšeniu kvality a dostupnosti vzdelávania. Našim partnerom pomáhame úspešne realizovať ich projekty. Snažíme sa o kreatívne využitie technológií a metodicky prepracovaný prístup. Nad svojimi projektami a kurzami vždy premýšľame, ich účastníkov sa snažíme inšpirovať a motivovať. Na našich webových stránkach nájdete informácie o nás, našich skúsenostiach i o tom, čo Vám môžeme ponúknuť. Vitajte!

Aktuality

Pribudla ponuka AKREDITOVANÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV na rok 2012/2013 - viac info v sekcii "VZDELÁVANIE" spolu s termínmi úvodných školení - prihlasovať sa môžete priebežne.

Ukážky našej práce