Firmy

CFME pre firmy

Cieľom každej firmy je byť úspešnou v oblasti svojho podnikania. A tento úspech často závisí na kvalite, pripravenosti a motivácii ľudí, ktorí pre firmu pracujú.

Na príprave vzdelávacích e-learningových programov spolupracujeme s významnými  spoločnosťami . Spoločne vytvárané programy vďaka využitiu jedinečných postupov a technológii eCoachingu menia nielen úroveň vedomostí ľudí, ale i ich postoje, názory a motiváciu.

Príkladom spolupráce s Telefónica O2 Czech Republic a špičkovou konzultačnou spoločnosťou Inventa sme pripravili interný rebrandingový program "Náš nový svet", predstavujúci zamestnancom českého O2 korporátne hodnoty a stratégie. Program si vďaka vysokej miere  interaktivity získal medzi zamestnancami veľkú obľubu.

 

E-learningové programy sa však nemusia zameriavať výlučne na zamestnancov, ale i na klientov. Môže tak vzniknúť i zaujímavý vedľajší produkt, ktorý podporí Vaše hlavné podnikanie. Príkladom môže byť vývoj e-learningového kurzu digitálnej fotografie, ktorý pripravujeme v spolupráci so spoločnosťou Zoner Software. I Vaša spoločnost sa tak môže odlíšiť od konkurencie a pritom získať nový produkt so zaujímavou návratnosťou.