Firmy

eXtrapreunership


extrapreneurship.jpg

 

Výcvikový e-learningový kurz eXtrapreneurship, ktorý sme vyvinuli v spolupráci s poprednou českou konzultančnou spoločnosťou Inventa. Je určený pre stredný a vyšší management veľkých firiem. Kurz je zameraný na rozvoj podnikateľského myslenia, manažérskych a obchodných zručností. Našimi kľúčovými zákazníkmi sú spoločnosti Český Telecom a Eurotel.