Firmy

O2 - náš nový svet

Spoločnosť CFME v spolupráci s Telefónica O2 Czech Republic a konzultačnou spoločnosťou Inventa pripravila interný rebrandingový program „Náš nový svet“. Tento program mal za úlohu vybudovať vysoké povedomie o novej značke Telefónica O2 Czech Republic medzi zamestancami spoločnosti, ktorá vznikla spojením spoločností Český Telecom a Eurotel v dobe pripojenia k celosvetovej skupine Telefónica O2. Obdobné vzdelávacie produkty pre interné firemné vzdelávanie zamestnancov či informovanie klientov vieme našim partnerom vytvoriť na mieru s akýmkoľvek vzdelávacím obsahom.