Firmy

Ponúkame

  • Pomoc s prípravou vzdelávacích projektov (projektových zámerov).
  • Navrhovanie a realizáciu vzdelávacích produktov s využitím moderných technológií (multimediálne hry, on-line simulačné hry a cvičenia, vzdelávacie portály, content management systémy, e-learningové kurzy a ďalšie) v rôznych oblastiach.
  • Pomoc s tvorbou inovatívnych vzdelávacích materiálov – metodická podpora, podpora využitia moderných technológií.
  • Komplexné vzdelávacie projekty (napr. vzdelávanie zamestnancov a pod.)
  • Pomoc so zabezpečením finančných prostriedkov na realizáciu vyššie uvedených aktivít (pomôžeme vám nájsť vhodný zdroj financovania, spracovať projektový zámer reagujúci na vaše potreby i napísať grantovú žiadosť).  Konzultácie a spracovanie projektových žiadostí  ponúkame našim partnerom ZDARMA.
  • Projektové partnerstvá a konzorciá.
  • Školenia pre prácu s navrhovanými technológiami a dlhodobú technickú podporu.