Jednotlivci

CFME pre jednotlivcov

Celoživotné vzdelávanie je dôležitou súčasťou nášho života. Individuálny a kreatívny prístup tak umožňuje efektívnejšie, zábavnejšie a dostupnejšie vzdelávanie pre rôzne cieľové skupiny. Ako dlhoroční partneri škôl a ďalších vzdelávacích subjektov máme skúsenosti i so vzdelávaním jednotlivcov, a to nielen školopovinných žiakov.

Žiakom a študentom všetkých vekových skupín naopak naša podpora uľahčí prípravu do školy i na prijímacie skúšky a celkovo pomôže zlepšiť prospech. Tiež si prehĺbia poznatky v jednotlivých oblastiach a spolu s rozvojom kľúčových kompetencií sa u nich rozvinie i záujem o predmety a oblasti, ktoré im doposiaľ neboli blízke, pretože sú im zrazu predstavené zaujímavou a atraktívnou formou.