Jednotlivci

Ponúkame

Jednotlivcom - rodičom školopovinných detí ale i iným záujemcom ponúkame individuálne licencie do portálov Rozprávková škola, Škola za školou a Volant. Bližšie informácie o jednotlivých portáloch a ich obsahovom zameraní nájdete na príslušných podstránkach v časti "Realizované projekty".