Jednotlivci

Realizované projekty

Rozprávková školarozpravkova skola_small.jpg

Portál s interaktívnymi cvičeniami s grafikou pre najmenších užívateľov určený pre žiakov a učiteľov I. stupňa základných škôl i individuálnych záujemcov - rodičov školopovinných detí. Portál je možné používať vo vyučovaní i doma na prípravu do školy. Aktuálne obsahuje cca 2000 cvičení z MATEMATIKY a ANGLICKÉHO JAZYKA. Aktuálne pripravujeme interaktívny špecializovaný Slovenský jazyk.

 

Škola za školouskola za skolou_small.jpg

Jazykový portál na interaktívnu výučbu angličtiny, nemčiny, francúzštiny pre II. stupeň základných škôl a stredné školy a slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník ZŠ. Portál nadväzuje na učebnice používané v školách a je rozdelený na žiacky a učiteľský modul. Okrem cvičení obsahuje motivačnú vedomostnú hru.