Muzeum

Úvod

S múzeami spolupracujeme na projektoch, ktoré posilňujú ich vzdelávaciu úlohu a otvorenosť – či už voči školám, alebo verejnosti. Pomáhame vytvárať programy, aktivity, hry a expozície, ktoré návštevníkov „vtiahnou do deja“, sprostredkujú atraktívny zážitok a súčasne i nenásilným spôsobom prispejú k ich neformálnemu učeniu, poznávaniu a porozumeniu. Propagujeme podnetné expozície, ktoré reflektujú fakt, že každý návštevník má iný spôsob vnímania, poznávania a učenia. A ktoré bavia a oslovujú i nás.