Muzeum

Heureka!

heureka!.png

Podpora bádateľských aktivít a vedeckého uvažovania žiakov v prírodovedných predmetoch. Predstavenie atraktívnej tváre vedy a jej väzby na každodenný život s dôrazom na výučbu biológie, geológie a príbuzných odborov. Projekt realizovalo Národné múzeum ČR, Pedagogická fakulta UK, pilotné školy a CfME, ktoré pripravilo elearningový portál využívajúci funkcie TrainLMS. Jeho súčasťou bola aj bádateľská hra, v ktorej žiaci riešili napínavé vedecké úlohy a záhady.