Muzeum

Moderné múzeum – vzdelávacie programy pre 3. tisícročie

moderne muzeum_medium.jpg V spolupráci so Slovenským národným múzeom sme pripravili elearningový kurz pre múzejných pracovníkov. Kurz vznikol v rámci projektu Moderné múzeum – vzdelávanie pre 3. tisícročie, ktorého cieľom bolo zvýšiť kvalifikáciu pracovníkov múzea prostredníctvom kurzov a školení v oblasti riadenia ľudských zdrojov, kultúrneho manažmentu, práce s verejnosťou a anglického jazyka pre medzinárodnú spoluprácu.