Muzeum

Plug In

plug in_medium.jpg

Elearningový kurz zameraný na priblíženie moderného umenia deťom formou interaktívnych hier v rámci medzinárodného projektu. Naša spoločnosť zabezpečila technické spracovanie kurzu.