Muzeum

Ponúkame

  • Pomoc s prípravou vzdelávacích koncepcií alebo projektových zámerov.
  • Navrhovanie a realizáciu inovatívnych vzdelávacích materiálov, metodickú podporu vo využití moderných technológií.
  • Komplexné vzdelávacie projekty určené pre múzeá (napr. interné programy vzdelávania zamestnancov, technologická podpora aktivít múzeí pre verejnosť, tvorba interaktívnych multimediálnych prezentácií či vzdelávacích hier pre konkrétne výstavy či stále expozície).
  • Komplexné múzejné vzdelávacie projekty pre školy.
  • Pomoc so zabezpečením finančných prostriedkov na realizáciu vyššie uvedených aktivít (pomôžeme vám nájsť vhodný zdroj financovania, spracovať projektový zámer reagujúci na vaše potreby i napísať grantovú žiadosť). Konzultácie a spracovanie projektových žiadostí  ponúkame našim partnerom zdarma.