Muzeum

Prípady detektíva Kulmena

kulmen_medium.jpg

Relácia nakrúcaná v rokoch 2008-2009 v spolupráci so Slovenskou televíziou. Súťaž so zameraním na spoznávanie krás a histórie nášho územia pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Do nominačnej súťaže, prebiehajúcej v rámci výučbového portálu Škola za školou sa zapojilo niekoľko desiatok škôl, z ktorých boli každý týždeň vybrané 2 tímy na základe bodov za správne odpovede. Nakrúcania sa zúčastnilo celkom 78 tímov z celého Slovenska. Jednotlivé časti boli nakrúcané v rôznych kútoch krajiny, v múzeách, na zámkoch aj výrobných podnikoch.