Muzeum

Technické riešenia

Rozšírená realita

cgs_vkv_ar_druhohory_ukazka.jpg

Rozšírená realita (AR) umožňuje funkčné prepojenie špecifického miesta, objektu či exponátu a virtuálne informácie (textu, videa či animácie) prostredníctvom QR kódov či GPS súradníc. Tak sme napríklad vytvorili mobilnú aplikáciu, ktorá premenila konkrétnu prírodnú lokalitu na kriedové more s animovaným hlavonožcom, navrhnutým pracovníkmi Českej geologickej služby.

eCoaching

ecoaching_ukazka.jpg Unikátny vývojový nástroj na vývoj a flexibilné úpravy elearningových kurzov online bez nevyhnutnosti inštalácie špeciálneho softwaru. Väčšinu úprav zvládne po krátkom zaškolení aj neprogramátor. Zložitejšie funkcie, ako sú funkčné a animačné závislosti, sú určené pre profesionálnych designerov. Nástroj umožňuje pretransformovanie akéhokoľvek obsahu do digitálnej podoby. Ekurzy radi vytvoríme aj na kľúč, vrátane metodickej pomoci a grafického spracovania.

TrainLMS

trainlms_ukazka.jpg Learning Management System, nástroj pre správu a riadenie elearningových kurzov so zabudovaným eCoachingom a ďalšími nástrojmi pre komunikáciu, prideľovanie a správu licencií, hromadnú registráciu, generovanie štatistík a pod. Umožňuje individuálnu aj skupinovú prácu, obsahuje editor html obsahu, testovacie a dotazníkové moduly a iné.