Neziskovky

CFME pre neziskovky

Nakoľko niekoľkí naši kľúčoví projektoví manažéri sami profesne "vyrástli" v neziskových organizáciách, prostredie a podmienky neziskových organizácií sú nám veľmi blízke a známe. Prácu neziskových organizácií oceňujeme a sme presvedčení o veľkom význame a prínose  tohto sektora pre rozvoj občianskej spoločnosti. Spolupráca s neziskovými organizáciami je pre nás zaujímavá a obohacujúca, zároveň neziskovým organizáciám môžeme ponúknuť naše niekoľkoročné skúsenosti s používaním moderných technológií vo vzdelávaní. Dôkazom úspechu takéhoto partnerstva je niekoľko úspešných projektov, ktoré sme v spolupráci s neziskovými organizáciami doposiaľ realizovali. Spoločne sme vytvorili atraktívne a inovatívne vzdelávacie produkty, ktoré umožnili efektívnejšie, zábavnejšie a dostupnejšie vzdelávanie pre rôzne cieľové skupiny.