Neziskovky

Úvod

Nakoľko naši kľúčoví projektoví manažéri sami profesne "vyrástli" v neziskových organizáciách, prostredie neziskových organizácií je nám veľmi blízke a známe. Ich prácu oceňujeme a sme presvedčení o veľkom význame a prínose tohto sektora pre rozvoj občianskej spoločnosti. Neziskovým organizáciám môžeme ponúknuť naše niekoľkoročné skúsenosti s používaním moderných technológií vo vzdelávaní. Dôkazom úspechu takéhoto partnerstva sú úspešné projekty, ktoré sme s neziskovými organizáciami realizovali: atraktívne a inovatívne vzdelávacie produkty, ktoré umožnili efektívnejšie, zábavnejšie a dostupnejšie vzdelávanie pre rôzne cieľové skupiny.