Neziskovky

Čitateľská gramotnosť

abeceda_zaci.jpg Projekt realizovaný občianskym združením ABECEDA venovaný podpore čitateľskej a informačnej gramotnosti. Jeho výstupy boli určené učiteľom a žiakom 1. a 2. stupňa základných škôl. Učiteľom boli predstavené témy čitateľstva a čitateľskej gramotnosti, mediálnej výchovy a tvorivého písania. Pre vývoj materiálov pre žiakov s názvom Hraj sa, čítaj a píš – pomôže ti myš bol použitý náš elearningový systém eCoaching a Content management system.

www.ctenarska-gramotnost.cz