Neziskovky

Kurz digitálnej fotografie

digi foto zoner_medium.jpg

Exkluzívny elearningový kurz digitálnej fotografie a úpravy snímok v programe Zoner Photo Studio. Kurz vo svojej dobe spĺňal všetky požiadavky kladené na teóriu a prax fotografovania digitálnym fotoaparátom a následnú prácu so snímkami v spomínanom programe, jedným z najpoužívanejších a najkvalitnejších vo svojej oblasti.