Neziskovky

Minimalizácia odpadov

V spolupráci s Ekodomovom sme vytvorili e-learningový cyklus určený pre pracovníkov obcí v Stredočeskom kraji. Kurz obsahuje rôznorodé pohľady na problematiku odpadov (plánovanie, komunálny marketing, Miestna agenda 21, systémy odvozu, GIS atď.). E-learning je koncipovaný ako podpora klasických tréningov a školení.