Neziskovky

Minimalizácia odpadov

ekodomov_ukazka.jpg V spolupráci s Ekodomovom sme vytvorili elearningový cyklus určený pre pracovníkov obcí v Stredočeskom kraji. Kurz obsahoval rôznorodé pohľady na problematiku odpadov (plánovanie, komunálny marketing, program Miestna agenda 21, systémy odvozu, GIS atď.). Elearning bol koncipovaný ako podpora klasických tréningov a školení.