Neziskovky

Krajina záchrancov

prva_pomoc_ukazka.jpg

Vzdelávacia kampaň o základoch prvej pomoci určená širokej verejnosti na Slovensku. Projekt Krajina záchrancov sme realizovali vďaka medzinárodnej farmaceutickej spoločnosti Pfizer, ktorá jeho vytvorenie zadala poradenskej spoločnosti Seesame. Okrem praktických školení, ktoré overovali a rozvíjali teoretické a praktické znalosti poskytovania prvej pomoci, vzniklo 8 certifikovaných eCoachingových lekcií a videí, ktoré sme vytvorili a natočili.

www.prvapomoc.sk