Neziskovky

Ponúkame

  • Pomoc s prípravou komplexných vzdelávacích projektov a projektových zámerov.
  • Navrhovanie a realizáciu multimediálnych a simulačnych hier, vzdelávacich portálov, elearningových kurzov v rôznych oblastiach.
  • Pomoc s tvorbou inovatívnych vzdelávacích materiálov – metodická podpora, podpora využitia moderných technológií.
  • Pomoc so zabezpečením finančných prostriedkov na realizáciu vyššie uvedených aktivít (pomôžeme vám nájsť vhodný zdroj financovania, spracovať projektový zámer reagujúci na vaše potreby i napísať grantovú žiadosť); konzultácie a spracovanie projektových žiadostí ponúkame našim partnerom zdarma.