Neziskovky

Ponúkame

  • Pomoc s prípravou vzdelávacích projektov (projektových zámerov).
  • Navrhovanie a realizáciu vzdelávacích produktov s využitím moderných technológií (multimediálne hry, on-line simulačné hry a cvičenia, vzdelávacie portály, content management systémy, e-learningové kurzy a ďalšie) v rôznych oblastiach.
  • Pomoc s tvorbou inovatívnych vzdelávacích materiálov – metodická podpora, podpora využitia moderných technológií.
  • Komplexné vzdelávacie projekty určené pre neziskové organizácie (napr. projekt Krajina za školou).
  • Pomoc so zabezpečením finančných prostriedkov na realizáciu vyššie uvedených aktivít (pomôžeme vám nájsť vhodný zdroj financovania, spracovať projektový zámer reagujúci na vaše potreby i napísať grantovú žiadosť)Konzultácie a spracovanie projektových žiadostí  ponúkame našim partnerom ZDARMA.
  • Projektové partnerstvá.
  • Školenia pre prácu s navrhovanými technológiami a dlhodobú technickú podporu.
  • Ako doplnkovú službu ponúkame možnosť využiť našu firemnú chatu Pergamentka v Krkonošiach, s možnosťou organizácie školení, teambuildingov, tvorivých porád, prípravy projektov či s cieľom oddychu. Bližšie informácie na http://www.pergamentka.cz/default.aspx.