Neziskovky

Psychológia inak

psychologie_jinak_cut.jpg

Na zvýšenie kvalifikácie a profesijného rozvoja pedagogických pracovníkov stredných zdravotníckych škôl bol vytvorený komplexný program pre ďalšie vzdelávanie vo sfére psychológie. Projekt sme realizovali v spolupráci s Erudis, o.p.s. Našou úlohou bolo najmä prevedenie lektorských materiálov do podoby atraktívnych elearningových lekcií.